Belangrijk!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Vanzelfsprekend geldt dit ook voor BC Leek. Hieronder vind je de privacyverklaring en de toestemmingsverklaring


Privacyverklaring

Toestemmingsverklaring